Najširšia sieť poskytovaných služieb
parného čistenia na Slovensku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Informácie o prevádzkovateľovi

 • GREEN CLEANING s.r.o.
 • Osloboditeľov 2685/108,
  962 21 Lieskovec
 • zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 34625/S
 • IČO: 51 723 930
 • DIČ: 2120783390
 • IČ DPH: SK2120783390
 • IBAN: SK90 1111 0000 0015 0290 0003
 • Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,
  Odbor výkonu dozoru,
  tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73,
  fax č. 048/412 46 93

Napíšte nám správu

Kontakty

 • Adresa prevádzky
 • Neresnická cesta 1240/20,
 • 960 01 Zvolen